Amb la voluntat de ser el més didàctics possible, l’equip de BccN hem redactat aquestes preguntes i respostes tipus, plantejades habitualment per part de la comunitat audiovisual interessada. Si, de tota manera, tens alguna pregunta concreta i desitges fer-nos-la arribar, fes-ho via info@panorama180.org i respondrem en la mesura de les nostres possibilitats.

Què és Creative Commons?
Creative Commons és una llicència de drets d’autor alternativa al Copyright que permet que els autors/es decideixin quin grau de llibertat i permisos cedeixen a la comunitat i una millor adaptació de les obres especialment a l’àmbit digital.
+ info aquí.

Quina llicència puc aplicar a la meva pel·lícula?
Només els autors/es o els responsables del projecte poden decidir quina llicència aplicar a la seva obra. En el cas de CC, es disposa d’un ventall de sis possibilitats de llicència que van des de la més tancada, la qual només permet la lliure difusió del contingut, a la més oberta, la qual permet la difusió, còpia, remescla, i inclús l’ús comercial de l’obra per part de tercers.
+ info aquí.

Com aplico una llicència CC a la meva pel·lícula?
És tan simple com escollir la llicència que es desitja i reflectir-la en els crèdits del film. A més, existeixen serveis (alguns gratuïts) de registre online de l’obra, però aquests no són un pas imprescindible per llicenciar-la.
+ info de registro online safecreative.org

És Creative Commons exclusiva del cinema?
No, Creative Commons és una llicència de drets d’autor y, com a tal, és transversal a moltes disciplines i expressions artístiques. En quasi 15 anys de desenvolupament, la llicència s’ha aplicat tant al cine com a la música, al disseny gràfic, la sector acadèmic, comunicatiu, científic, web, etc.

Per què aplicar CC al cine i a l’audiovisual?
Entenem CC com una eina, no una finalitat. Podem analitzar l’ús de la llicència des de diferents prismes, segons lo arrelada que estigui en el projecte des de les seves lògiques de producció, distribució i exhibició. Així doncs, un projecte amb un ús de CC molt bàsic podria ser una obra «convencional» distribuïda a Internet lliurement per arribar a més audiència, mentre que un projecte amb criteris CC més profunds podria ser una obra produïda col·lectivament, co-finançada per la comunitat, co-creada, que proposa un sistema alternatiu de distribució online, o amb una relació entre creadors i audiència molt més propera i bidireccional, etc.

Una feina CC ha d’estar disponible online i gratis?
No, llicenciar una pel·lícula en CC implica que els seus autors o responsables decideixen en quin moment estarà online i lliure, comprometent-se a que així sigui quan ho considerin oportú d’acord amb les objectius estratègics del projecte. Si bé és cert que el més natural a la filosofia CC no és especular amb la retenció i l’accés al coneixement, pot haver casos on una estratègia de creació de comunitats retardi aquest moment.
Del mateix mode, la llicència CC no implica que les obres siguin gratis per a qualsevol ús a Internet. Precisament en l’elecció del tipus de llicència els autors fan constar si cedeixen a la comunitat la possibilitat de lucrar-se econòmicament amb la obra, i si no la cedeixen no significa que no es pugui fer, sinó que qui vulgui fer-ho haurà d’acordar amb els autors un pagament en concepte de drets.

És això de les llicències CC una moda passatgera?
No sabem si serà una moda o no perquè, com hem dit abans, no entenem la llicència com una finalitat sinó com una eina, i aquesta tindrà sentit mentre vulguem donar-li’l i ens sigui útil. Si és cert que aquesta eina va associada a una càrrega ètica i una vocació didàctica en el mode d’entendre la vida i que, avui en dia, crea un marc de compromís entre creadors i comunitat, de voluntat d’adaptació a la nova realitat digital que vivim i de plantejaments de canvi i reformulació de les estructures preestablertes amb criteris comuns de cooperació i benefici de la comunitat.

Equipo BccN2016
Barcelona CC Culture & Film Festival