BccN és un festival de cinema i cultura digital que desenvolupa la seva programació tant en jornades de coneixement com en projeccions i debats situats a l’encreuament entre la cultura lliure, l’activisme i l’apropiació tecnològica. Tot això des de projectes i experiències amb el comú denominador de l’audiovisual com a eina de transformació i amb la voluntat d’explorar el moment digital que vivim i la construcció social derivada de l’ús de tecnologies i dinàmiques compartides i obertes.

Des de 2012, el festival BccN s’allibera a la xarxa (pel·lícules, cartells, spot, notes de premsa, etc.) sota una llicència Creative Commons (By-Nc-Sa) permetent, en obrir el codi font del festival, la generació de còpies derivades arreu del món. Amb l’objectiu de fomentar la remescla lliure del BccN, des de l’associació Panorama 180, organitzadora del festival, estem impulsant la xarxa CCWorld, que compta ja amb més de 30 festivals autònoms i autogestionats de cine CC repartits en més de 10 països.

Posters todos BccN Javier JaenPOSICIONAMENT
BccN és una iniciativa sense ànim de lucre que focalitza en el cinema i l’experimentació audiovisual realitzada amb paràmetres del segle XXI: digitalització, agitació, canvi, empoderament, comunitat… atents a les novetats i propostes superadores dels problemes que generen encara la concepció obsoleta dels drets d’autor en l’era digital.

Entenem les llicències Creative Commons com una eina (no com una finalitat) que forma part d’un replanteig i posicionament polític, personal i col·lectiu que persegueix l’objectiu de creuar la filosofia de la Cultura Lliure i el procomú amb el sector cinematogràfic i provoca amb l’experimentació pràctica nous models de relació positiva amb Internet i el benefici comú.

Seguim creient en la cultura digital i en concret en el llenguatge audiovisual i el cinema com a eina de transformació social capaç d’articular narratives i generar construccions i resistències imprescindibles als dies que vivim. Com sempre, però avui mes que mai.