BccN Barcelona Creative Commons Film Festival és un festival de cinema i cultura digital que desenvolupa la seva programació tant en jornades de coneixement com en projeccions i debats situats a l’encreuament entre la cultura lliure, l’activisme i l’apropiació tecnològica. Tot això des de projectes i experiències amb el comú denominador de l’audiovisual com a eina de transformació i amb la voluntat d’explorar el moment digital que vivim i la construcció social derivada de l’ús de tecnologies i dinàmiques compartides i obertes.

Des de 2012, el festival BccN s’allibera a la xarxa (pel·lícules, cartells, spot, notes de premsa, etc.) sota una llicència Creative Commons (By-Nc-Sa) permetent, en obrir el codi font del festival, la generació de còpies derivades arreu del món. Amb l’objectiu de fomentar la remescla lliure del BccN, des de l’associació Panorama 180, organitzadora del festival, estem impulsant la xarxa CCWorld, que compta ja amb més de 30 festivals autònoms i autogestionats de cine CC repartits en més de 10 països.

Posters todos BccN Javier JaenPOSICIONAMIENT
BccN és una iniciativa sense ànim de lucre que es centra en el cinema i l’experimentació audiovisual realitzats amb paràmetres del segle XXI: digitalització, xarxa, compromís, agitació, canvi, empoderament, comunitat…atents a les novetats i propostes superadores dels problemes generats per la concepció obsoleta dels drets d’autor en l’era digital.

Entenem les llicències Creative Commons com una eina (no com un fi) que forma part d’un plantejament i posicionament polític personal i col·lectiu que, a la seva vegada, persegueix l’objectiu de crear la filosofia de la cultura lliure i el procomú amb el sector cinematogràfic, i que provoca, a través de l’experimentació pràctica, nous models de relació positiva amb les lògiques d’Internet i el benefici comú.

Seguim creient en la cultura digital i, en concret, en el llenguatge audiovisual i el cinema con a eines de transformació social capaces d’articular narratives i generar construccions i resistències imprescindibles en els temps que corren. Com sempre, però ara més que mai.