El festival BccN 2016 es nodreix de pel·lícules que marquen els eixos de discussió amb els seus col·loquis i de tota una sèrie d’activitats paral·leles que els enriqueixen. Aquestes activitats poden ser de caire molt diferent, des d’una taula rodona sobre com mesurar el retorn social del cinema i l’audiovisual, a una presentació cantada dels projectes del col·lectiu pioner en l’ús de llicències lliures Compartir dóna gustet, passant per una assessoria legal sobre aspectes de drets d’autor a l’entorn digital. Una altra activitat important d’aquesta edició és el Codi Font Audiovisual De Oliver y Benji al Procomún on Felipe G.Gil, coorganitzador del festival Zemos98, anirà més enllà d’una conferència il·lustrada per parlar-nos sobre el procomú i la remescla. Així mateix, es proposen també un seguit de debats específics sobre els temes a treballar com el de Polítiques VS likes sobre els límits de la transgressió política online, Barcelona massiva sobre el turisme massiu a la nostra ciutat i el seu corresponent workshop audiovisual Barcelona cadàver exquisit, que aprofundirà en el tema des de la pràctica, o el debat Fronteres i vergonyes sobre la gestió de la crisis migratòria i les seves coresponsabilitats.
Cartel La Puerta AzulCartel La Puerta AzulCartel La Puerta AzulCartel La Puerta Azul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartel La Puerta AzulCartel La Puerta AzulCartel La Puerta AzulCartel La Puerta Azul